17.6.2017        35 Jahre MC Nero Diavolo Carinthia

 

8.7.2012      25 Jahre MF Geisenhausen

5.8.2017      30 Jahre MC Free Panthers